quarta-feira, junho 16, 2010

Vita di Cristoforo Colombo - Angelo Sanguineti (1891)

Sanguineti, Angelo - Vita di Cristoforo Colombo, Genova : Tip. del R. Istituto sordo-muti, 1891.
http://www.archive.org/details/vitadicristoforo00sang

Na Ilha da Madeira: hospital improvisado - António Balbino Rego (1901)

Rego , António Balbino - Na ilha da Madeira : hospital improvisado , Porto : Vap. da Emprêsa Litteraria e Typographica, 1901. https://a...