domingo, março 01, 2015

Variedades, sobre objectos relativos ás artes, commercio, e manufacturas (...) - José Acúrsio das Neves (1814, 1817)

Neves, José Acúrsio das - Variedades, sobre objectos relativos ás artes, commercio, e manufacturas, consideradas segundo os principios da economia politica, Tomo I, Lisboa: : Na Impressão Regia, 1814.

Neves, José Acúrsio das - Variedades, sobre objectos relativos ás artes, commercio, e manufacturas, consideradas segundo os principios da economia politica, Tomo II, Lisboa: : Na Impressão Regia, 1817.