segunda-feira, outubro 24, 2011

Rides and studies in the Canary Islands- Charles Edwardes (1888)


Edwardes, Charles - Rides and studies in the Canary Islands, London, T. Fisher Unwin, 1888.
http://www.archive.org/details/ridesstudiesinca00edwa

PORTUGAL E OS ESTRANGEIROS - Manuel Gomes Branco

Branco , Manuel Gomes – PORTUGAL E OS ESTRANGEIROS ,  Lisboa: Livraria A. M. Pereira, Imprensa Nacional, 1879-1895. 5 volumes.  In...