domingo, junho 13, 2010

Camillo Castello Branco; notas e documentos: desaggravos - António da Silva Pinto (1910)


Pinto, Antonio José da Silva - Camillo Castello Branco; notas e documentos: desaggravos, Lisboa J.A. Rodrigues, 1910.

PRINCIPIOS DE GRAMMATICA PORTUGUEZA - Francisco de Andrade

Andrade , Francisco de - PRINCIPIOS DE GRAMMATICA PORTUGUEZA ,  Funchal: Typographia Nacional, 1844. https://archive.org/stream/pri...