segunda-feira, maio 24, 2010

Memoria ácerca dos Portuguezes na Abysinia - Visconde de Soveral (1894)

Soveral, Luiz Augusto Pinto (Visconde de Soveral) - Memoria ácerca dos Portuguezes na Abysinia, Porto, Typographia do "Commercio do Porto", 1894.

PRINCIPIOS DE GRAMMATICA PORTUGUEZA - Francisco de Andrade

Andrade , Francisco de - PRINCIPIOS DE GRAMMATICA PORTUGUEZA ,  Funchal: Typographia Nacional, 1844. https://archive.org/stream/pri...