segunda-feira, maio 24, 2010

Dipteren der Insel Madeira - Theodor Becker (1908)

Becker, Theodor - Dipteren der Insel Madeira, [Berlin : Zoologisches Museum], 1908.

PRINCIPIOS DE GRAMMATICA PORTUGUEZA - Francisco de Andrade

Andrade , Francisco de - PRINCIPIOS DE GRAMMATICA PORTUGUEZA ,  Funchal: Typographia Nacional, 1844. https://archive.org/stream/pri...